1. VenusCBV

  VenusCBV Administrator

  NẠP CÀNG NHIỀU - NHẬN QUÀ CÀNG CAO

  [​IMG]

  Thời gian diễn ra: 29/10/2018 đến hết ngày 29/11/2018

  Nội dung: Trong quá trình diễn ra sự kiện, nạp cash với theo từng mốc sẽ được những phần quà sau

  5.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 10

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 2

  10.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 15

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 03

  Awakening Core (Lycanus) - Weapon, số lượng: 2

  30.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 20

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 05

  Awakening Core (Drei Frame) - Armor, số lượng: 05

  60.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 30

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 07

  Awakening Core (Drei Frame) - Armor, số lượng: 10

  100.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 40

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 10

  Craftsman Archridium (Core) – Armor/Weapon, số lượng: 05

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 03

  200.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 50

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 15

  Craftsman Archridium (Core) - Armor, số lượng: 07

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 05

  500.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 100

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 17

  Craftsman Archridium (Core) – Armor , số lượng: 25

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 10

  Super Pet (LV.15), số lượng: 1

  1.000.000 CASH:

  Thuốc hỗ trợ các loại (Sword Amp, Magic Amp, Flee,…), số lượng: 500

  Effector Pocket (Khóa nhân vật), số lượng: 17

  Craftsman Archridium (Core) – Armor , số lượng: 40

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 20

  Super Pet (LV.15), số lượng: 1

  Slot Extender (Highest), số lượng: 1

  Ngoài ra, 3 bạn có tổng số nạp trong thời gian diễn ra sự kiện cao nhất sẽ được
  :
  TOP 1:

  Nix’ Jewel: 10

  Element Stone (Piece) các loại: 1000 mỗi loại

  Soul Core Upgrade: 70

  Scale of Devil’s Python: 3

  Craftsman Archridium (Core) – Armor , số lượng: 10

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 10

  TOP 2:

  Nix’ Jewel: 7

  Element Stone (Piece) các loại:700 mỗi loại

  Soul Core Upgrade: 50

  Scale of Devil’s Python: 2

  Craftsman Archridium (Core) – Armor , số lượng: 5

  Craftsman Vibranium (Core) – Weapon, số lượng: 5

  TOP 3:

  Nix’ Jewel: 5

  Element Stone (Piece) các loại:500 mỗi loại

  Soul Core Upgrade: 30

  Scale of Devil’s Python: 1
   
  Bài viết mới
  Bad New Santa's Coming... bởi VenusCBV, 15/11/18 lúc 13:17
  The Halloween Nightmare 2018 bởi VenusCBV, 10/10/18 lúc 19:03
  Chỉnh sửa cuối: 30/10/18