1. ADCabal

  ADCabal Administrator

  - Trải nghiệm cân bằng class mới, nhằm mục đích không còn vụ PVP 1 hit chết.

  - Trải nghiệm khởi đầu game của mỗi class, xem có khó khăn hay bất cập gì hay không.

  - Trong quá trình chơi có bị lỗi gì hay không.

  - Quá trình sử dụng tính năng trên web có lỗi hay không, có điểm gì bất tiện hay không.

  - Trải nghiệm các sản phẩm avatar trước để open mua sao cho tiết kiệm.
   
  Bài viết mới
  Tương lai cho SF và FP bởi ADCabal, 1/11/18 lúc 08:43