1. ADCabal

    ADCabal Administrator

    - Nhân dịp Venus open, khuyến mãi thêm 30% tỉ lệ nạp thẻ (so với tỉ lệ gốc) trong 03 ngày: 21, 22 và 23 tháng 05/2018. Sau 20 giờ ngày 20/05 cũng sẽ bắt đầu áp dụng khuyến mãi này.

    - Lưu ý: tỉ lệ khuyến mãi không quá 50% so với tỉ lệ gốc.
     
    Bài viết mới