1. Arya

  Arya Administrator

  Dungeon's Trophy - Thu thập Cúp đổi quà
  [​IMG]

  I. Giới thiệu sự kiện:

  "Thu thập Cúp đổi quà" là sự kiện được phát triển độc quyền tại Cabal V. Để tham gia sự kiện này, trước khi đi Dungeon (Map) bạn phải mua 1 item nhiệm vụ tại NPC Thương nhân vũ khí ở Bloody Ice, sau khi clear Dungeon (Map), giết xong Boss và trả nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Dungeon's Trophy (Cúp). Sau đó dùng Dungeon's Trophy (Cúp) để đổi quà tại shop của NPC Yul Girl ở Green Despair.

  II. Thời gian và cách tham gia sự kiện:

  *Thời gian diễn ra: vĩnh viễn

  * Cách tham gia:
  - Trước khi đi Dungeon (Map) bạn đến NPC Thương nhân vũ khí ở Bloody Ice mua item nhiệm vụ cần tương ứng với map sắp đi.
  [​IMG]
  Item nhiệm vụ bán tại NPC

  - Click phải vào item nhiệm vụ vừa mua để Nhận nhiệm vụ, sau đó clear Dungeon, giết Boss cuối rồi về lại NPC Thương nhân vũ khí ở Bloody Ice để trả nhiệm vụ.

  - Sau khi trả nhiệm vụ bạn sẽ nhận được số Dungeon's Trophy (Cúp) tương ứng với nhiệm vụ. Mang Cúp này đến NPC Yul Girl tại Green Despair để đổi quà.

  - Chi tiết số Cúp nhận được theo từng cấp độ Dungeon:

  Cấp 1: Cúp Đồng
  Lake in Dusk: 1 Cúp Đồng
  Ruina Statio: 1 Cúp Đồng
  Tower of Undead B1F: 2 Cúp Đồng
  Volcanic Citadel: 2 Cúp Đồng
  Tower of Undead B2F: 3 Cúp Đồng

  Cấp 2: Cúp Bạc
  Forgotten Temple B1F: 1 Cúp Bạc
  Illusion Castle Underworld: 2 Cúp Bạc
  Illusion Castle Radiant Hall: 4 Cúp Bạc
  Altar of Siena B1F: 2 Cúp Bạc
  Altar of Siena B2F: 3 Cúp Bạc
  Forbidden Island: 2 Cúp Bạc
  Forgotten Temple B2F: 5 Cúp Bạc

  Cấp 3: Cúp Vàng
  Maquinas Outpost: 1 Cúp Vàng
  Tower of Undead B3F: 2 Cúp Vàng
  Awakening Forgotten Temple B2F: 2 Cúp Vàng

  III. Danh sách quà tặng:
  [​IMG] Cúp Đồng
  Goodluck Potion Lv 3 (7 ngày) x1 = 50 Cúp Đồng
  Các loại Shape Lv.2 (20)x1 = 50 Cúp Đồng
  Các loại Disk Lv.2 (50)x1 = 50 Cúp Đồng
  Gem of Infinite Summons(15 ngày)= 200 Cúp Đồng
  Shadow Epaulet Of Fighter +5 (15 ngày) = 300 cúp Đồng
  Shadow Epaulet Of Sage +5 (15 ngày)= 300 Cúp Đồng
  Shadow Epaulet Of Guardian +5 (15 ngày)= 300 Cúp Đồng

  [​IMG] Cúp Bạc
  Core Enhancer (High) = 50 Cúp Bạc
  Core Enhancer (Highest) = 50 Cúp Bạc
  Amulet of Guard + 7 (vĩnh viễn) = 80 Cúp Bạc
  Critical Ring +2 (15 ngày) = 120 Cúp Bạc
  Ring of Luck + 2 (15 ngày)= 120 Cúp Bạc
  Amulet Paint + 5 (15 ngày) = 150 Cúp Bạc
  Các loại Shape Lv. 3 (10)x1 = 150 Cúp Bạc
  Các loại Disk Lv.3 (30)x1 = 150 Cúp Bạc
  Vampiric Earring + 6 (15 ngày)= 200 Cúp Bạc
  Belt Damp +4 (15 ngày)= 300 Cúp Bạc

  [​IMG] Cúp Vàng
  Core Superior (High) = 30 Cúp Vàng
  Core Superior (Highest) = 30 Cúp Vàng
  Critical Ring +3 (15 ngày) = 80 Cúp Vàng
  Ring of Luck + 3 (15 ngày)= 80 Cúp Vàng
  Các loại Shape Lv.4 (5)x1 = 100 Cúp Vàng
  Các loại Disk Lv.4 (20)x1 = 100 Cúp Vàng
  Vampiric Earring + 7 (15 ngày )= 150 cúp Vàng
  Belt of Prevent + 4 (15 ngày) = 150 Cúp Vàng
  Amulet Paint + 6 (7 ngày) = 250 Cúp vàng

  [​IMG] Cúp Kim Cương
  Enchant Safeguard (High) = Đang cập nhật
  Enchant Safeguard (Highest) = Đang cập nhật
  Jewel Lv.6 (20)x1 = Đang cập nhật

  IV. Lưu ý:
  - Nếu một party tham gia nhiệm vụ, mỗi thành viên đều sẽ nhận được số Cúp tương ứng với Dungeon đó.
  - Item nhiệm vụ có thể ném ra cho các thành viên khác cùng party nếu lỡ có một thành viên quên mua.
  - Bắt buộc phải mua item nhiệm vụ và click phải để nhận nhiệm vụ, sau đó clear map, kill boss cuối rồi về trả nhiệm vụ tại NPC mới được nhận Cúp.

  *** Quà trong SHOP Yul Girl ở Green Despair sẽ được đổi định kỳ 2 tuần 1 lần hoặc (1 tháng 1 lần). Các bạn có thể đề xuất những món quà các bạn muốn cho BQT xem xét nếu hợp lý sẽ add vào bán.
   
  Bài viết mới
  Chỉnh sửa cuối: 6/4/17
  minhphu8x, TaiChODien and xcode like this.
 2. xcode

  xcode Administrator Thành viên BQT

  Upppppppppppppp
   
 3. Arya

  Arya Administrator