1. VenusCBV

  VenusCBV Administrator

  MỪNG TẾT TRUNG THU 2018

  [​IMG]  1/ Giới thiệu

  - Thời gian sự kiện: 18/09/2018 đến 09/10/2018

  - Có 4 loại MoonCake là:

  + MoonCake (Green Bean): drop ở map thường và Boss event.

  + MoonCake (Red Bean): drop ở dungeon (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena) và Boss event.

  + MoonCake (Mixed): rơi từ Boss event.

  + MoonCake (Golden Sticky Rice): hiếm, Boss event Rainbow hoặc khui 2 Box sau sẽ có tỉ lệ nhận được: MoonCake Box (Moonlight) và MoonCake Box (Platinum).

  - Ngoài ra, có thêm vật phẩm Platinum Coin (Moon Festival Event 2018) Dành riêng để đấu giá vật phẩm: drop ở dungeon (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena)

  - MoonCake Box, có 2 loại là:

  + MoonCake Box (Moonlight):

  50 MoonCake (Green Bean)

  10 MoonCake (Red Bean)

  05 MoonCake (Mixed)

  10 Upgrade Core (High) - Compress

  10 Force Core (High) - Compress

  01 Chloe's Token


  + MoonCake Box (Platinum):

  100 MoonCake (Green Bean)

  30 MoonCake (Red Bean)

  10 MoonCake (Mixed)

  11 Upgrade Core (Highest) - Compress

  11 Force Core (Highest) - Compress

  02 Chloe's Token


  - Boss tại Bloody Ice, rớt cả 3 loại Mooncake, riêng Rainbow Festival Lion rớt 4 loại - có cả Mooncake (Sticky Rice)

  + Festival Lion.

  + Yellow Festival Lion.

  + Red Festival Lion.

  + Rainbow Festival Lion (rất mạnh).


  2/ Phần thưởng:

  - Danh sách vật phẩm dành cho MoonCake Box (Moonlight):


  + Inexhaustible HP Potion (Lv.4) – 1 ngày

  + Devil’s Key (B1F): 1 (1 ngày)

  + Life Capsule (Lv.4) Type A: 100

  + Effector Core (Piece): 1

  + Chaos Core (Piece): 10

  + Protection of Veradrix: 10

  + Potion of Training (1.000.000): 1

  + Potion of Luck (50.000.000): 1

  + Fury Potion (Lv. 3): 5

  + Training Stone: 1 (khóa)

  + Stain Clone: 15 (khóa)

  + Astral Bikecard - Type: RW3: 1

  + Dungeon's Trophy (Bronze): 50

  + Dungeon's Trophy (Silver): 20

  + Slot Extender (Medium): 1

  + Mooncake (Golden Sticky Rice): 1

  - Danh sách vật phẩm dành cho MoonCake Box Platinum):

  + Inexhaustible HP Potion (Lv.4) – 30 ngày: 1 - Khóa nhân vật

  + Material Core (Bike): 3

  + Material Core (Drei Frame): 5

  + Effector Pocket: 1

  + Divine Core (Piece): 30

  +Element (Fire/Water/Ice/Wind/Lightning/Earth): 3

  + Potion of Luck (200.000.000): 1

  + Fury Potion (Lv. 4): 5

  + Dungeon's Trophy (Bronze): 100

  + Dungeon's Trophy (Silver): 70

  + Dungeon's Trophy (Gold): 10

  + Perfect Core (High): 1

  + Perfect Core (Highest): 1

  + Ring of Luck +2: 1

  + Critical Ring +2: 1

  + Mithril Epaulet of Fighter/Guardian/Sage: 1

  + Slot Extender (High): 1

  + Mooncake (Golden Sticky Rice): 1


  - Quà đổi riêng chủ yếu bằng MoonCake (Green Bean), MoonCake (Red Bean) và MoonCake (Mixed):

  + Soul Core Upgrade, số lượng 1:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 31

  MoonCake (Red Bean) (x100): 7

  MoonCake (Mixed) (x100): 5

  + Flame & Frozen Core Upgrade, số lượng 1:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 31

  MoonCake (Red Bean) (x100): 11

  MoonCake (Mixed) (x100): 5


  + Material Core (Bike), số lượng: 5

  MoonCake (Green Bean) (x100): 31

  MoonCake (Red Bean) (x100): 13

  MoonCake (Mixed) (x100): 7


  + Special Stain Clone, số lượng: 5

  MoonCake (Green Bean) (x100): 21

  MoonCake (Red Bean) (x100): 17

  MoonCake (Mixed) (x100): 7

  + Potion of Soul (2.000.000.000), số lượng: 1

  MoonCake (Green Bean) (x100): 21

  MoonCake (Red Bean) (x100): 4

  MoonCake (Mixed) (x100): 1


  - Quà đổi riêng bằng MoonCake (Green Bean), MoonCake (Red Bean), MoonCake (Mixed), và MoonCake (Sticky Rice):

  + Potion of Luck (1.000.000.000):

  MoonCake (Green Bean) (x100): 20

  MoonCake (Red Bean) (x100): 7


  Moon Cake (Mixed) (x100): 8

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 2

  + Scroll Armor (Highest) Sword/Magic Skill AMP:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 70

  MoonCake (Red Bean) (x100): 33

  Moon Cake (Mixed) (x100): 21

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 9

  + Scroll Weapon (High) Sword/Magic Skill AMP:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 50

  MoonCake (Red Bean) (x100): 21

  Moon Cake (Mixed) (x100): 11

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 5

  + Scroll Weapon (Highest) Sword/Magic Skill AMP:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 70

  MoonCake (Red Bean) (x100): 33

  Moon Cake (Mixed) (x100): 21

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 9

  + Ring of Luck +3:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 51

  MoonCake (Red Bean) (x100): 17

  Moon Cake (Mixed) (x100): 11

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 5

  + Critical Ring +3:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 51

  MoonCake (Red Bean) (x100): 17

  Moon Cake (Mixed) (x100): 11

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 5

  + Amulet of Resist +3:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 51

  MoonCake (Red Bean) (x100): 17

  Moon Cake (Mixed) (x100): 11

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 5

  + Slot Extender High:

  MoonCake (Green Bean) (x100): 55

  MoonCake (Red Bean) (x100): 14

  Moon Cake (Mixed) (x100): 11

  Moon Cake (Golden Sticky Rice): 9

  - Danh sách vật phẩm đấu giá bằng Platinum Coin (Moon Festival Event 2018)

  Thời gian đấu giá: Updating....

  + Ring of Luck +4

  Giá khởi điểm:

  + Critical Ring +4

  Giá khởi điểm:

  + Amulet of Resist +4

  Giá khởi điểm:

  + Slot Extender Highest

  Giá khởi điểm:

  + Vũ khí Archridium Max DMG 2 slot trống

  Giá khởi điểm:

  + Archridium Epaulet bất kỳ

  Giá khởi điểm:
   
  Bài viết mới
  Chỉnh sửa cuối: 4/10/18