1. ADCabal

  ADCabal Administrator

  - Cách kiếm Devil's Token sau đó đổi trực tiếp lấy vật phẩm sau khi xem xét thì nhận thấy không thích hợp, quá dễ dàng cho nhiều người trục lợi phá hoại thị trường item của server, nên BQT quyết định:

  + Hủy toàn bộ đổi item Max Craft, Slot Extender... có từ Devil's Token.
  + Thêm một số nguyên liệu khóa chỉ để bản thân xài trong việc trao đổi Devil's Token.
  + Thêm 1 loại Rune II chỉ có thể nâng cấp bằng Devil's Token.

  - Bản thân Devil's Tower đã có rất nhiều vật phẩm trong đó rồi, không nhất thiết phải cho đống item Max Craft vào nữa, item max craft ở đó drop cũng không ít, bên cạnh cũng có 1 số item quan trọng như Nix's Jewel hay Scale of Devil's Python.