1. Arya

  Arya Administrator

  Bảo vệ tài khoản bằng điện thoại

  * Vấn nạn share acc rồi bị lấy item vốn dĩ là 1 vấn nạn trong mọi game online... CabalV cũng nằm trong số đó.​

  * Tính năng này ra đời để bảo vệ tài khoản của các bạn tốt hơn và kịp thời những lúc GM hỗ trợ không online.​

  * Lưu ý: phải dùng đúng số điện thoại đăng ký tài khoản mới sử dụng được tính năng này. Mỗi tin nhắn tốn phí: 1000 đồng.​

  [​IMG]

  1/ Khóa khẩn cấp tài khoản

  - Soạn tin: DV CABAL TênTàiKhoản KHOA gửi 8085. Tài khoản sẽ được khóa khẩn cấp đồng thời ngắt kết nối người đang kết nối. Ví dụ tên tài khoản là test thì soạn: DV CABAL test KHOA gửi 8085.​

  2/ Đổi mật khẩu đăng nhập

  - Soạn tin: DV CABAL TênTàiKhoản RSMATKHAU gửi 8085. Đổi 1 mật khẩu mới ngẫu nhiên, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới vào điện thoại của bạn. Ví dụ tên tài khoản là test thì soạn: DV CABAL test RSMATKHAU gửi 8085.

  3/ Xóa mật khẩu bảo vệ

  - Soạn tin: DV CABAL TênTàiKhoản XOAMKBV gửi 8085. Xóa đồng thời cùng lúc 3 mật khẩu bảo vệ gồm: mật khẩu bảo vệ nhân vật (chỗ đăng nhập), mật khẩu bảo vệ Túi đồ và mật khẩu bảo vệ Kho đồ. Ví dụ tên tài khoản là test thì soạn: DV CABAL test XOAMKBV gửi 8085.

  4/ Lấy mã OTP

  - Soạn tin: DV CABAL TênTàiKhoản OTP gửi 8085. Mã này chỉ tác dụng trong 5 phút, được sử dụng để thực hiện nhiều thao tác đối với tài khoản, nhân vật, chi tiết sẽ thêm sau. Ví dụ tên tài khoản là test thì soạn: DV CABAL test OTP gửi 8085.
   
  Bài viết mới
  Đổi Class kèm điều kiện bởi ADCabal, 26/9/17 lúc 10:00
  Mua full sách skill bởi Arya, 18/5/17 lúc 23:00